2000'ler

2000-2010 Arası Şiir Yayımlayan Dergiler yazısı hakkında

Geçen sene bu zamanlarda dergilerle ilgili bir yazı yazmaya karar vermiştim. Özellikle dinmeyen söylem rahatsızlıkları, "eleştiri" adı altında "edebildiklerimiz"... Dergileri düzenli izleyince bunun birine has bir özellik olmadığını tam da yansımalarla çoğalarak yayıldığını düşünüyordum.

Gediz Dergisi Soruşturmaya Yanıtlar

KIŞ 2010 – Sayı: 6
Düzenleyen: Olcay Özmen

1- Bir algı ve görme biçimi olarak Şiir sizin için ne ifade ediyor? Size ve içinde bulunduğunuz hayata- dünyaya ne getiriyor? Ya da ille de Şiir’in bir şey getirmesi gerekli mi?

Üç Nokta Güz 2007, 2000 lerin 80'lere bakışı

1 Şiir için kısa sayılabilecek bir süre önce “tasfiye” kavramı dolayımında sıkça adı anılan “80 Kuşağı” yekpare bir bütün olarak ele alınabilecek bir imgeye sahip midir?

İçeriği paylaş

Back to top