üç nokta

2000-2010 Arası Şiir Yayımlayan Dergiler (Yazı)

Üç Nokta Güz 2007, 2000 lerin 80'lere bakışı

1 Şiir için kısa sayılabilecek bir süre önce “tasfiye” kavramı dolayımında sıkça adı anılan “80 Kuşağı” yekpare bir bütün olarak ele alınabilecek bir imgeye sahip midir?

İçeriği paylaş

Back to top