dergiler

2000-2010 Arası Şiir Yayımlayan Dergiler (Yazı)

https://www.academia.edu/7072420/2000-2010_Aras%C4%B1_%C5%9Eiir_Yay%C4%B...

Üç Nokta Dergisi, "2000'lerde Edebiyat Dergileri" özel sayısı, sayı:4, Güz 2010.

2000-2010 Arası Şiir Yayımlayan Dergiler yazısı hakkında

Geçen sene bu zamanlarda dergilerle ilgili bir yazı yazmaya karar vermiştim. Özellikle dinmeyen söylem rahatsızlıkları, "eleştiri" adı altında "edebildiklerimiz"... Dergileri düzenli izleyince bunun birine has bir özellik olmadığını tam da yansımalarla çoğalarak yayıldığını düşünüyordum.

Üç Nokta Güz 2007, 2000 lerin 80'lere bakışı

1 Şiir için kısa sayılabilecek bir süre önce “tasfiye” kavramı dolayımında sıkça adı anılan “80 Kuşağı” yekpare bir bütün olarak ele alınabilecek bir imgeye sahip midir?

Sanat Cephesi, Eylül 2008 sayısı için giriş yazısı

“Genç Şairler Genç Şairleri” eleştiriyor

Şiir Yıllıklarına Dair

Yıllıklar ve antolojiler konusu bizim şiirimizin kangren meselelerinden birisidir bana göre. Tıpkı ödüller konusunda olduğu gibi.. Kangrendir çünkü tedavi edilecek bir yanı kalmamıştır. Bu yüzden de tüm kangren vakalarında olduğu gibi o bölgenin kesilip atması gerekir ki en azından bütünü kaybetmeyelim. Sonra yeniden mi yapılanacağız başka yerden mi başlayacağız, ne yapacaksak o da ayrı konu.. Ama bozulan bir şeyi tamir etmenin yenisini yapmaktan daha zor olduğu kesin…

Soruşturma (Patika Dergisi): Edebiyat Dergileri Kendisini Sorguluyor

 

öteki-siz şiir  "derdi" adına yanıtlayan : DERYA ÖNDER

EDEBİYAT DERGİLERİ KENDİSİNİ SORGULUYOR

İçeriği paylaş

Back to top