"Dil Dildir"

"Dilin bizzatihi kendisi üzerine, yalnızca dil üzerine kafa yoracağız. Dil bizatihi – dildir ve kendisi dışında hiçbir şey değildir. Dilin kendisi, dildir. Mantıkla denetim altına alınan anlama, her şeyi hesaplamaya göre düşünme ve dolayısıyla genellikle buyurucu olan düşünme, bu önermeyi boş bir totoloji olarak görür. Aynı şeyi iki kere dile getirmenin –dil dildir– bizi herhangi bir yere götürebileceği nasıl düşünülebilir? Fakat biz herhangi bir yere gitmek istemiyoruz. Biz yalnızca, yalnızca zaten bulunduğumuz yere bir kere daha varmak istiyoruz.*"

* Bold bana aittir (DÖ)

Martin Heidegger, "Dil", İnsan Bilimlerine Prolegomena - Dil, Gelenek ve Yorum, derleme ve tercüme: Hüsamettin Arslan, birinci baskı, İstanbul: Paradigma Yayıncılık, 2002, s. 56

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Back to top