Naum Tiyatrosu
Türkçe
408 s. -- 2. Hamur-- Ciltsiz -- 14 x 20 cm
ISBN : 9789750818011
2010

İdeefixe sayfası

Daha önce 19. Yüzyılın İkinci Yarısında Galata ve Pera adlı kitaptan sitede de söz etmiştim. Benim Naum Tiyatrosu'yla ilgili ilk bilgilerim de bu kitaptan geliyor. Opera bugün bir "burjuva etkinliği" gibi algılansa ve gündelik yaşamın uzağına düşmüş gibi görünse de özellikle kitapta da bahsedilen 19. yüzyıl İstanbul'u için "kurucu" nitelikte. Çünkü gerek tiyatro gerekse opera gündelik hayatın bir parçası... Bugün Beyoğlu üst üste giydirilen kıyafetler nedeniyle kendi aurasını gittikçe yitiriyor. Ama o katmanlar birer birer soyulduğunda altta yatan derinlik yine de su götürmez bir şekilde ortada. Tiyatro adını işletmecisi Mihail Naum'dan alıyor.

Sabah böyle bir kitabın çıktığını görmek beni meraklandırdı ve sevindirdi. Emre Aracı da yaşamı ve daha önce yaptığı çalışmalarla bu kitap için en doğru isim gibi görünüyor. Bakalım, okuyunca ne düşüneceğiz.

Şimdiki Çiçek Pasajı'nın olduğu binadan söz ediliyor Naum Tiyatrosu denirken...Arka Kapak Yazısı

İtalyan operasının 19. yüzyıl İstanbulu'nda ciddi anlamda filizlenmeye başlayarak geliştiği Beyoğlu'ndaki Naum Tiyatrosu, yandığı 1870 yılına kadar yaklaşık 30 yıl boyunca şehrin kültür ve sanat hayatında çok önemli bir rol oynamıştı. Bugün yerinde Çiçek Pasajı'nın bulunduğu sahne ilk olarak ilüzyonist Bartolomeo Bosco tarafından inşa edilmiş ve ardından idare arsa sahibi olan Halepli Naum ailesine geçerek zaman içerisinde Naum Tiyatrosu adını almıştı. 1848'de kârgir olarak yeniden inşa edilen bina, Sultan Abdülmecid'in de maddi ve manevi desteğini almış ve İstanbul'da opera sahneleme imtiyazını da kazanarak bir tür imparatorluk tiyatrosu haline gelmişti. Emre Aracı'nın yerli ve yabancı pek çok kaynağı tarayıp, arşiv belgelerini inceleyerek bir araya getirdiği bu kaynak kitapta, Naum Tiyatrosu inşaatından yok oluşuna, sanatçı profilinden seyirci mozaiğine, sahnelenen opera repertuvarından varyete temsillerine, karnaval balolarından yaşanan skandallara kadar pek çok değişik yönüyle ilk defa kapsamlı bir şekilde ele alınıyor.

Back to top