Alıntı: Siber-Buluşmalar, Zygmunt Bauman

"İnternetle büyüyen kuşak ilk çapkınlık randevularını verirken, siber-buluşmalar da gerçekten atılım kazanmaktadır. Ve bu son sığınak değildir. Bu bir boş vakit faaaliyetidir. Bir eğlencedir."

Louise Frabce'ın görüşü bu yönde.* Günümüz bekarlarının gözünde - diye sonuçlandırır- gece kulüpleri ve buluşma barları geçmişte kalmış bir andır. Bu tür yerlerde arkadaş edinmek için gereken sosyallik kapasitesini edinmemişlerdir. (ve bundan da telaşa kapılmazlar.) Ayrıca, siber-buluşmaların kişisel buluşmalarda olmayan avantajları vardır: Kişisel buluşma durumunda buz parçalandığında kesin olarak parçalanmış kalabilir ya da eriyebilir: siber-buluşmalarda ise tamamen farklıdır. Bu konuda görüşü sorulan bir Bath Üniversitesi öğrencisi şu itirafta bulunuyordu: "Sil tuşuna her zaman basılabilir. Bir e-maile cevap vermemekten daha kolay hiçbir şey olamaz." France'in yorumu: İnternet üzerinden buluşma araçlarını kullananlar tamamen güvenlik içinde buluşabilirler, biraz alışveriş yapabilmek için her zaman geri dönebileceklerine emindirler. Yahut, France'in aktardığı, Bath Üniversitesi'nden Dr. Jeff Gavin'in ileri sürdüğü gibi: İnternet üzerinden "gerçek" sonuçlarından çekinmeden" randevulşılabilir. İnternet üzerinden partner aramaya giderken bu izlenim daima edinilebilir. Tıpkı mektup yoluyla gönderilmiş bir satış kataloğunun sayfalarını çevirir gibi: kataloğun başında "satın alma zorunluluğu yok" vaadi ve "memnun kalmazsanız ürünü iade edebilirsiniz" garantisi bulunur.

Anında, krizsiz, zarar ziyan hesabı yapmadan "istek üzerine sonlandırma", siber-buluşmaların en büyük avantajını oluşturur. Risklerin azaltılması, "opisyon kapanışı"ndan kurtulmayla birlikte, akışkan ihtimalli, değişken değerli ve son derece istikrarsız kurallı bir dünyada rasyonel tercihten geriye kalan şeydir; siber-buluşmalar, karşılıklı angajmanların nazik pazarlığının tersine, rasyonel tercihin bu yeni ölçütlerini kusursuzca (ya da hemen hemen kusursuzca tatmin ederler.

Alışveriş merkezleri hayatta kalma görevler,n, boş vakit ve eğlence olarak yeniden tasnif edebilmek için çok çaba sarf ettiler. Zorunluluğun acımasız baskısı altında, hınç ve tiksintinin karışımıyla, vaktiyle tahammül edilen şey, bundan böyle tahmin edilemez risklerden arınmış tahmin edilemez haz vaadinin baştan çıkarma gücünü edinmiştir. Alışveriş merkezlerinin hayatta kalmak için günlük olarak yaptıkları şeyi siber-buluşmalar partnerlik pazarlığı için gerçekleştiriyorlar. Bununla birlikte, "basitçe hayatta kalma"nın zorunluluk ve baskılarının azaltılmasının alışveriş merkezlerinin başarısının zorunlu koşulu olması gibi, siber-buluşmalar da tam zamanlı angajmanın ve "bana her ihtiyaç duyduğunda senin için hazır olurum" yükümlülüğünün yardımı ve desteği olmadan elbette başarısız kalırdı.

Bu koşulların "silinmesi"nin sorumluluğu elektronik buluşmaların sanallığına atfedilemez. Bireyselleşmiş akışkan modern toplumun yolu üzerinde başka birçok şey daha meydana gelmiştir ve bunlar uzun vadeli angajmanları ender ender beklentilere ve karşılıklı yardım ("ne olursa olsun") yükümlülüğünü de gerçekte olmadığı gibi büyük çabalara layık da görülmeyen bir perspektife dönüştürmüştür.

Akışkan Aşk (İnsan İlişkilerinin Kırılganlığına Dair), Zygmunt Bauman, Çev. Işık Ergüden, Versus Kitap, İstanbul, Temmuz 2009

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Back to top