dâhiler ve aşkları

Dâhiler ve Aşkları
Haz.: Özcan Erdoğan

Sayfa Sayısı : 688
ISBN : 978-9944-0611-5-5
Baskı : Mayıs 2008
Ölçü : 13.5 x 19.5 cm.

Dâhiler ve Aşkları; sanat, edebiyat, bilim ve düşün tarihinin önde gelen dâhilerinin yaşadığı aşkları, eserleri paralelinde ortaya koyan, ansiklopedik ölçekte bir biyografi kitabı. Dâhiler ve Aşkları; sanat, edebiyat, bilim ve düşün tarihinin önde gelen dâhilerinin yaşadığı aşkları, eserleri paralelinde ortaya koyan, ansiklopedik ölçekte bir biyografi kitabı. Gerek ülkemizde, gerekse dünyada -toplam olarak- bu kapsamda oluşturulmuş nadir eserlerden biri olma özelliği de taşıyan bu önemli kitap; içinde yer alan dâhilere, yaptıkları çalışmalar ve ilgi alanları açısından, oldukça yakın değerli yazar ve şairlerimizin yoğun çabalarıyla ortaya çıktı.

Kitapta yer alan yazarlar ve kaleme aldıkları dâhiler:
Louis Aragon/ Bahadır Gülmez, Charles Pierre Baudelaire / Bâki Ayhan T., Ludwig van Beethoven / Halim Şafak, Yahya Kemal Beyatlı / Şeref Bilsel, Bertolt Brecht / Eren Aysan, Charles Bukowski / Zate Zatturi, Charlie Chaplin / Cengis T. Asiltürk, Frédéric François Chopin / Neval Eyüboğlu, Salvador Dali / Özcan Erdoğan, Dante Alighieri / Salih Aydemir, Fyodor Mihailoviç Dostoyevski / Halim Şafak, Albert Einstein / Aziz Kemal Hızıroğlu, Furuğ Ferruhzad / Haşim Hüsrevşahi, Che Guevara / Nihat Ateş, Johann Wolfgang von Goethe / Emel İrtem, Vincent van Gogh / Çiğdem Sezer, Nâzım Hikmet / Efe Duyan, Victor Hugo / Barış Behramoğlu, Franz Kafka / Asuman Susam, Frida Kahlo / Burcu Aktaş, Rosa Lüxemburg / Halim Şafak, Karl Marx / A.Galip, Wolfgang Amadeus Mozart / Aydın Büke, Friedrich Wilhelm Nietzsche / Bâki Ayhan T. , Pablo Picasso / Derya Önder, Sylvia Plath / Enis Akın, Edgar Allan Poe / Tozan Alkan, Elvis Presley / Korkmaz Uluçay, Aleksandr Sergeyeviç Puşkin / Onur Behramoğlu, Rainer Maria Rilke / Yüksel Pazarkaya, Arthur Rimbaud&Paul Verlaine / Ayberk Erkay, Auguste Rodin&Camille Claudel / Derya Önder, Mevlânâ Celâleddin-i Rumi / A.Galip, Sappho / T.Ülkü Tekten, Jean Paul Sartre&Simone de Beauvoir / Özcan Erdoğan, William Shakespeare / Betül Dünder, Oscar Wilde / küçük İskender, Virginia Woolf / Gonca Özmen, Leonardo da Vinci / Funda Aksüt, Sergei Yesenin&İsadora Duncan / Halim Şafak

http://ikarosyayinlari.com/content/view/138/1/

EkBoyut
1233147019dahiler.jpg 164.01 KB

Back to top